top of page

SERTIFIKATER OG
GODKJENNINGER

YC Rør AS er en Mesterbedrift med bred kompetanse, oppdaterte sertifikater og godkjenninger innen rørleggerfaget. Vi leverer tjenester innen alle fagområder.

Sentralt godkjent

YC Rør AS oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, kompetanse, kvalitetsrutiner og seriøsitet iht. byggesaksforskriften (SAK 10) kap. 9-11.  YC Rør AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon:

Ansvarlig søker

Prosjekterende

Prosjekterende

Utførende

Utførende

Utførende

Fagområde:

(for alle typer tiltak)

Sanitærinstallasjoner

Varme- og kuldeinstallasjoner

Sanitærinstallasjoner

Varme- og kuldeinstallasjoner

Slukkeinstallasjoner

Tiltaksklasse:

1

2

2

3

3

3

Miljøfyrtårn

YC Rør AS er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.  

Miljøfyrtårn er et verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

 

YC Rør AS bidrar på denne måten aktivt til å til å oppnå flere av FNs bærekraftmål og til den nødvendige grønne omstillingen.

Godkjent lærebedrift

YC Rør AS er godkjent lærebedrift og er medlem i Opplæringskontoret for rørfag i Innlandet (ORI).  Vi har til enhver tid 3-5 lærlinger.

Mestermerket

YC Rør AS er registrert i Mesterbrevnemdas Mesterregister.  Dette er et offentlig register over alle gyldige mestere og mesterbedrifter. Det gir oss rett til å benytte Mestermerket.

Byggebransjens våtromsnorm

YC Rør AS er godkjent våtromsbedrift, godkjent av Fagrådet for våtrom. 

 

YC Rør AS bygger etter byggebransjens våtromsnorm, det vil si vannskadesikre, funksjonelle våtrom (baderom,

dusjrom og vaskerom)

med høy kvalitet og lang levetid.

FG-900

YC Rør AS er sertifisert i henhold til FG 900 – sprinkleranlegg.  Vi har sertifisert personell for utførelse og kontroll av automatiske

slukkesystemer og sprinkleranlegg. 

Startbank

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

 

YC Rør AS er godkjent leverandør i StartBANK.

TA KONTAKT!

Trenger du hjelp, har spørsmål

eller ønsker et uforpliktende tilbud?

VÅRE ANSATTE

Vi har dyktige medarbeidere i Elverum, Hamar og Trysil som hver og en er opptatt av personlig service og  kompetanse.

VÅRE FAG OG TJENESTER

bottom of page