top of page

RØR OG SANITÆR

Vann fra A til Å.

Det stilles stadig høyere krav til kvalitet og gjennomføring av moderne systemer. YC RØR har kompetansen og erfaringen som skal til for å følge små og store prosjekter fra planleggingsstadiet, til installasjonene er på plass og dokumentasjonen levert. Best kompetanse betyr også mest mulig kostnadseffektiv måloppnåelse, med sikkerhet og kvalitet i alle ledd.

 

YC RØR har en erfaring og kapasitet som gjør oss til en solid partner gjennom hele prosjektperioden.  Vi garanterer at kvaliteten på det rør- og rørteknisk er i henhold til de krav som stilles på alle nivåer, fra bærekraft og statlige reguleringer til normer og tekniske standarder,

HMS og estetiske formkrav.

 

YC RØR garanterer deg som storkunde kvalitetssikrede og fremtidsrettede, fleksible og stabile systemer for vann, avløp og sanitær. 


Vi utfører også service og vedlikehold på eksisterende installasjoner.

ATLE ROALDSTVEIT

Prosjektleder

ATLE ROALDSTVEIT

Prosjektleder

Økende 

bevissthet

Driftssikre systemer for vann, sanitær og avløp har også en avgjørende betydning for helse og velvære, og for å skape gode bo- og arbeidsmiljøer. Det er i dag en stadig økende bevissthet om at rent vann ikke er en ubegrenset ressurs, heller ikke i et vannrikt land som Norge, og i en større sammenheng står «Rent vann og gode sanitærforhold» på FNs liste over globale bærekraftsmål.

SE VÅRE

PROSJEKTER

Gjennom lang erfaring har vi opparbeidet bred og ettertraktet kompetanse og tilbyr markedsledende løsninger for både nye og eksisterende bygg.

Bærekraft

I YC RØR er vi bevisste på at vi er med på å bygge systemer for en av samfunnets mest verdifulle ressurser, og vi legger stor vekt på bærekraft som rød tråd gjennom hele prosjektet. Bærekraft og god ressursbruk er ikke bare et myndighetskrav og et etisk ansvar, men også i høyeste grad et konkurransefortrinn som kan gi store gevinster over tid.

 
Når du velger YC RØR som totalentreprenør for rørtekniske installasjoner, er du garantert at kravene om effektiv ressursutnyttelse og bærekraft er oppfylt og at du får et anlegg som på alle måter er bygd for fremtiden.

VÅRE FAG OG TJENESTER

VÅRE FAG OG TJENESTER

VÅRE FAG OG TJENESTER

VÅRE FAG OG TJENESTER

VÅRE FAG OG TJENESTER

VÅRE FAG OG TJENESTER

bottom of page