top of page

OM OSS

YC Rør AS har utviklet seg til å bli en av Innlandets største selvstendige VVS-bedrifter med en årlig omsetning på ca. 125 millioner kroner.  Fra 2015 har YC Rør AS vært en del av Norges eldste rørleggerkjede, Comfort.  I 2019 ble vi en del av VVS Norge.  I 2018 ekspanderte bedriften til Trysil med oppkjøpet av Per Bjarne Lindstad AS. 70 ansatte arbeider i dag i YC Rør AS.

YC Rør AS legger stor vekt å bidra til rekruttering til faget.  Som godkjent lærebedrift tilknyttet Opplæringskontoret for rørfag i Innlandet har vi til enhver tid 3-5 lærlinger samt utplasserte skoleelever ved våre avdelinger. 

Som en stor aktør i bransjen og også en stor arbeidsgiver i Elverum, Hamar og Trysil er det viktig for oss å gi støtte til klubber, idrettslag, foreninger og enkeltutøvere.  Vi ønsker å bidra til at disse kan drive sin virksomhet og nå sine mål.  

Et levende lokalsamfunn er viktig for alle.

YC Rør AS ble i 2017 den første VVS-bedriften i Innlandet som ble tildelt Miljøfyrtårn-sertifisering.  VVS-bransjen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet med å utvikle, bygge og drifte bærekraftige løsninger. 

 

Med YC Rør AS på laget skal du være

trygg på at du har en partner som kan vann fra A til Å.

YC Rør AS ble etablert i 2007 gjennom at prosjektlederne Arne Skårholen, Atle Roaldstveit, Trond Berg og Morten Pedersen kjøpte rørleggervirksomheten fra Yngvar Christensen AS som var et etablert rørleggerfirma. 

Driften ble videreført fra samme lokaler i Elverum og Hamar. 

Gjennom bruken av YC i det nye firmanavnet videreføres de stolte tradisjonene.  Alle eierne arbeider fortsatt i YC Rør AS.

Garantien 

omfatter:

•    Membran / Tettesjikt inklusive gjennomføringer.
•    Sluk, avløp og rør i rørsystem
•    Varmekabler (20 år)
•    Downlights fra SG

* gjelder flislagte bad som er bygget fra grunn av YC Rør,

Svensgaard Installasjon og Mestermur

Garantien er et samarbeid mellom:

Pusse opp bad?

Med YC Rør på laget får du gode råd og tips basert på lang erfaring og stor fagkunnskap, på veien mot et nytt bad.

 

Vi skaper trygghet!

Kjøpsloven

Kjøpsloven gjelder for kjøp av ting. Den gjelder ikke kjøp av fast eiendom. Loven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og kjøp mellom privatpersoner, men ikke der kjøper er forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet ettersom slike forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven. Se kjøpsloven § 1.

 

Til forskjell fra forbrukerkjøpsloven, kan kjøpslovens regler fravikes ved avtale, se § 3, noe som svært ofte blir gjort i næringslivet. Kjøpsloven bygger på prinsippet om avtalefrihet, og kjøpslovens regler må vike når noe annet er avtalt mellom kjøper og selger. Det er altså et samspill mellom det som er avtalt og loven, og reglene for et kjøp vil være en kombinasjon av avtalen og utfyllende regler i kjøpsloven.

Et kjøp kan defineres som en avtale om overføring av eiendomsrett mot vederlag. Gjennom kjøpet får kjøperen eiendomsretten til en ting, mens selgeren får betaling. Sentrale poeng med et kjøp er derfor at rett ting blir levert til rett tid, og at kjøpesummen blir betalt til rett tid. Ofte vil avtalen regulere hele eller deler av dette. Hvis det ikke er regulert i avtalen, gjelder reglene i kjøpsloven, se kapittel II om leveringen, kapittel IV om varens egenskaper og kapittel VI om kjøperens plikter. Hvis kjøper eller selger ikke gjør som avtalt, foreligger et kontraktsbrudd.

 

 

 

 

På lovdata.no kan du lese mer om kjøpsloven

RÅDGIVNING

VÅRE FAG OG TJENESTER

Samarbeids-

partnere

Vi samarbeider  med flere aktører i bolig/hytte og renoverings markedet.  Se liste over samarbeidspartnere. 

Velger du oss og en av våre samarbeidspartnere garanterer vi at jobben blir gjort ut ifra gjeldene lover og regler.

All dokumentasjon, på utført arbeide på badet eller vaskerommet ditt, samt bilder og sjekklister, blir sendt til Boligmappa, på ditt område. 

Da har du alltid dokumentasjonen klar.

Se liste over samarbeidspartnere.

TA KONTAKT!

Trenger du hjelp, har spørsmål

eller ønsker et uforpliktende tilbud?

VÅRE ANSATTE

Vi har dyktige medarbeidere i Elverum, Hamar og Trysil som hver og en er opptatt av personlig service og  kompetanse.

Garantien er et samarbeid mellom:

VÅRE FAG OG TJENESTER

Garantien 

omfatter:

•    Membran / Tettesjikt inklusive gjennomføringer.
•    Sluk, avløp og rør i rørsystem
•    Varmekabler (20 år)
•    Downlights fra SG

* gjelder flislagte bad som er bygget fra grunn av YC Rør,

Svensgaard Installasjon og Mestermur

Garantien er et samarbeid mellom:

bottom of page