top of page

INTENSJONSAVTALE

YC Rør AS og Amundrud VVS AS planlegger å danne et felles rørleggerkonsern. Det nye konsernet vil samlet ha en omsetning på rundt 250 MNOK og ha 120 ansatte, og blir det største lokalt eide VVS konsernet på Innlandet. Selskapenes virksomheter er knyttet til både prosjekt- og privatmarkedet. Begge selskaper har i dag Innlandet som sitt hovedmarked med avdelinger i Elverum, Hamar, Trysil, Kirkenær, Flisa og Rena. 

INTENSJONSAVTALE OM FELLES EIERSKAP MELLOM YC RØR AS OG AMUNDRUD VVS AS

Selskapene har inngått en intensjonsavtale som innebærer at dagens eierverdier i de to 
rørleggerselskapene legges inn i et nytt morselskap. All virksomhet vil bli underlagt det nye morselskapet. 
Den operative driften vil bli videreført i YC Rør og Amundrud VVS som datterselskaper,

og med dagens avdelinger.

Dagens merkevarer og kjedetilknyting i hhv. Comfort og Bademiljø vil også bli ført videre.
Partene tar sikte på å inngå transaksjonsavtale 3. kvartal i 2022, og gjennomføre transaksjonen 
inneværende år. 

YC Rør og Amundrud er to tradisjonsrike og solide selskaper, som både har vært konkurrenter og samarbeidspartnere over tid. Det er to likeverdige bedrifter, der begge har base på Elverum og med Innlandet som hovedmarked, og som nå planlegger å gå sammen. Bedriftene driver i dag en tilnærmet lik virksomhet innen VVS-tjenester og -produkter, og har samme type kunder, sier Atle Roaldstveit, en av eierne i YC Rør.

Begge selskaper har prestert bra over tid. Gjennom nye samarbeidsløsninger kan vi likevel få til enda mer. 
Til beste for eiere, ansatte, og våre kunder/samarbeidspartnere. Når bedriftene går bra, har vi samtidig «styringsfarten» til å velge løsninger, som vi sjøl tror på er de beste for framtida, sier Kjell Amundrud, daglig leder i Amundrud VVS.

Fra venstre: Arnstein Amundrud og Kjell Amundrud fra Amundrud VVS AS

Selskapenes eiere og ledelse har det siste halvåret arbeidet med grunnlaget for et tettere samarbeid, og vurdert potensialene og mulige løsninger. Vi har kommet såpass langt i prosessen, at vi er trygge på at vi vil komme i mål med en felles eierstruktur. YC Rør og Amundrud vurderer at vi kan oppnå mer gjennom et tettere og langsiktig samarbeid, enn å drive virksomhetene hver for seg som i dag.

Gjennom å samordne strukturen, organiseringen og virksomhetene inn i en ny «helhet», vil vi bli sterkere og mer solide, sier Knut Sveen, styreleder YC Rør.

Fra venstre: Atle Roaldstveit og Knut Sveen fra YC Rør AS.

Garantien 

omfatter:

•    Membran / Tettesjikt inklusive gjennomføringer.
•    Sluk, avløp og rør i rørsystem
•    Varmekabler (20 år)
•    Downlights fra SG

* gjelder flislagte bad som er bygget fra grunn av YC Rør,

Svensgaard Installasjon og Mestermur

Garantien er et samarbeid mellom:

Pusse opp bad?

Med YC Rør på laget får du gode råd og tips basert på lang erfaring og stor fagkunnskap, på veien mot et nytt bad.

 

Vi skaper trygghet!

Kjøpsloven

Kjøpsloven gjelder for kjøp av ting. Den gjelder ikke kjøp av fast eiendom. Loven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og kjøp mellom privatpersoner, men ikke der kjøper er forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet ettersom slike forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven. Se kjøpsloven § 1.

 

Til forskjell fra forbrukerkjøpsloven, kan kjøpslovens regler fravikes ved avtale, se § 3, noe som svært ofte blir gjort i næringslivet. Kjøpsloven bygger på prinsippet om avtalefrihet, og kjøpslovens regler må vike når noe annet er avtalt mellom kjøper og selger. Det er altså et samspill mellom det som er avtalt og loven, og reglene for et kjøp vil være en kombinasjon av avtalen og utfyllende regler i kjøpsloven.

Et kjøp kan defineres som en avtale om overføring av eiendomsrett mot vederlag. Gjennom kjøpet får kjøperen eiendomsretten til en ting, mens selgeren får betaling. Sentrale poeng med et kjøp er derfor at rett ting blir levert til rett tid, og at kjøpesummen blir betalt til rett tid. Ofte vil avtalen regulere hele eller deler av dette. Hvis det ikke er regulert i avtalen, gjelder reglene i kjøpsloven, se kapittel II om leveringen, kapittel IV om varens egenskaper og kapittel VI om kjøperens plikter. Hvis kjøper eller selger ikke gjør som avtalt, foreligger et kontraktsbrudd.

 

 

 

 

På lovdata.no kan du lese mer om kjøpsloven

RÅDGIVNING

VÅRE FAG OG TJENESTER

Samarbeids-

partnere

Vi samarbeider  med flere aktører i bolig/hytte og renoverings markedet.  Se liste over samarbeidspartnere. 

Velger du oss og en av våre samarbeidspartnere garanterer vi at jobben blir gjort ut ifra gjeldene lover og regler.

All dokumentasjon, på utført arbeide på badet eller vaskerommet ditt, samt bilder og sjekklister, blir sendt til Boligmappa, på ditt område. 

Da har du alltid dokumentasjonen klar.

Se liste over samarbeidspartnere.

TA KONTAKT!

Trenger du hjelp, har spørsmål

eller ønsker et uforpliktende tilbud?

VÅRE ANSATTE

Vi har dyktige medarbeidere i Elverum, Hamar og Trysil som hver og en er opptatt av personlig service og  kompetanse.

Garantien er et samarbeid mellom:

VÅRE FAG OG TJENESTER

Garantien 

omfatter:

•    Membran / Tettesjikt inklusive gjennomføringer.
•    Sluk, avløp og rør i rørsystem
•    Varmekabler (20 år)
•    Downlights fra SG

* gjelder flislagte bad som er bygget fra grunn av YC Rør,

Svensgaard Installasjon og Mestermur

Garantien er et samarbeid mellom:

FOR NÆRMERE INFORMASJON - TA KONTAKT MED:

Kjell Amundrud
daglig leder, Amundrud VVS
Telefon: 48 01 20 32
 
Knut Sveen
styreleder, YC Rør
Telefon: 91 33 81 58
Arnstein Amundrud
styreleder, Amundrud VVS
Telefon: 48 01 20 34
 
Atle Roaldstveit
medeier/styremedlem, YC Rør
Telefon: 46 41 15 00

FOR NÆRMERE INFORMASJON -

TA KONTAKT MED:

Kjell Amundrud
daglig leder, Amundrud VVS
Telefon: 48 01 20 32
 
Knut Sveen
styreleder, YC Rør
Telefon: 91 33 81 58
Arnstein Amundrud
styreleder
Amundrud VVS
Telefon: 48 01 20 34
Atle Roaldstveit
medeier/styremedlem
YC RØR
Telefon: 46 41 15 00
bottom of page