top of page

BREEAM

Økonomisk bærekraftig.

I YC RØR har vi et sterkt fokus på fagkunnskap, solid håndverk og ansvar for omgivelsene når vi gjennomfører større prosjekter. Vi er BREEAM-sertifiserte, og garanterer våre kunder at større prosjekter og arbeider utføres i henhold til de mest oppdaterte standarder for materialer, bærekraft, og et godt bo- og arbeidsmiljø.

 

Dette er med på å sikre at investeringene blir kostnadseffektive og fremtidsrettede, for både den enkelte kunde og i et større samfunnsperspektiv. YC RØR følger BREEAM-NOR, den mest anerkjente og benyttede miljøsertifisering for planlegging av nybygg, rehabiliteringer og infrastruktur i Norge.

 

BREEAM er forkortelse for Building Research Establishment Assessment Method. Sertifiseringen garanterer at byggeprosjektet oppfyller strenge krav til miljømessig, sosial,

og økonomisk bærekraft. 

 

Når YC RØR er med på BREEAM prosjekter vil det ferdige resultatet være fleksibelt med tanke på stadig større og hyppigere endringer i ytre miljø, klimapåvirkninger, og økte krav til materialer og god ressursutnyttelse.

MORTEN PEDERSEN

Prosjektleder

46 41 14 67

PRIVATKUNDE?

Vi leverer rørleggertjenester til alle type boliger!

VÅRE FAG OG TJENESTER

VÅRE FAG OG TJENESTER

PRIVATKUNDE?

Vi leverer rørleggertjenester til

alle type boliger!

KOMMER!

SE VÅRE

REFERANSER

Gjennom lang erfaring har vi opparbeidet bred og ettertraktet kompetanse og tilbyr markedsledende løsninger for både nye og eksisterende bygg.

VÅRE FAG OG TJENESTER

SE VÅRE

PROSJEKTER

Gjennom lang erfaring har vi opparbeidet bred og ettertraktet kompetanse og tilbyr markedsledende løsninger for både nye og eksisterende bygg.

VÅRE FAG OG TJENESTER

bottom of page