top of page
PRIVAT
PROFF

ÅPNINGSTIDER YC RØR:

HAMAR           09 - 15

ELVERUM       08 - 16

TRYSIL             08 - 16

SAMARBEIDSPARTNERE

Kjøpsloven

ÅPNINGSTIDER YC RØR:

HAMAR           09 - 15

ELVERUM       08 - 16

TRYSIL             08 - 16

ÅPNINGSTIDER YC RØR:

HAMAR           09 - 15

ELVERUM       08 - 16

TRYSIL             08 - 16 

ÅPNINGSTIDER YC RØR:

HAMAR           09 - 15

ELVERUM       08 - 16

TRYSIL             08 - 16 

INSPIRASJON OG

RÅD FRA EKSPERTEN

Innenfor vårt fag dukker det opp en rekke spørsmål fra kunder hele tiden. 

Noen trenger gode råd og andre trenger litt inspirasjon for å virkeliggjøre sine prosjekt.

Her vil vi gi både gode råd og inspirasjon.

Inspirasjon

EPOS - DESIGNET AV 

HALVOR BAKKE

Råd

NYTT BAD

Informasjon

INTENSJONSAVTALE

Garantien 

omfatter:

•    Membran / Tettesjikt inklusive gjennomføringer.
•    Sluk, avløp og rør i rørsystem
•    Varmekabler (20 år)
•    Downlights fra SG

* gjelder flislagte bad som er bygget fra grunn av YC Rør,

Svensgaard Installasjon og Mestermur

Garantien er et samarbeid mellom:

Pusse opp bad?

Med YC Rør på laget får du gode råd og tips basert på lang erfaring og stor fagkunnskap, på veien mot et nytt bad.

 

Vi skaper trygghet!

Kjøpsloven

Kjøpsloven gjelder for kjøp av ting. Den gjelder ikke kjøp av fast eiendom. Loven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og kjøp mellom privatpersoner, men ikke der kjøper er forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet ettersom slike forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven. Se kjøpsloven § 1.

 

Til forskjell fra forbrukerkjøpsloven, kan kjøpslovens regler fravikes ved avtale, se § 3, noe som svært ofte blir gjort i næringslivet. Kjøpsloven bygger på prinsippet om avtalefrihet, og kjøpslovens regler må vike når noe annet er avtalt mellom kjøper og selger. Det er altså et samspill mellom det som er avtalt og loven, og reglene for et kjøp vil være en kombinasjon av avtalen og utfyllende regler i kjøpsloven.

Et kjøp kan defineres som en avtale om overføring av eiendomsrett mot vederlag. Gjennom kjøpet får kjøperen eiendomsretten til en ting, mens selgeren får betaling. Sentrale poeng med et kjøp er derfor at rett ting blir levert til rett tid, og at kjøpesummen blir betalt til rett tid. Ofte vil avtalen regulere hele eller deler av dette. Hvis det ikke er regulert i avtalen, gjelder reglene i kjøpsloven, se kapittel II om leveringen, kapittel IV om varens egenskaper og kapittel VI om kjøperens plikter. Hvis kjøper eller selger ikke gjør som avtalt, foreligger et kontraktsbrudd.

 

 

 

 

På lovdata.no kan du lese mer om kjøpsloven

RÅDGIVNING

VÅRE FAG OG TJENESTER

Samarbeids-

partnere

Vi samarbeider  med flere aktører i bolig/hytte og renoverings markedet.  Se liste over samarbeidspartnere. 

Velger du oss og en av våre samarbeidspartnere garanterer vi at jobben blir gjort ut ifra gjeldene lover og regler.

All dokumentasjon, på utført arbeide på badet eller vaskerommet ditt, samt bilder og sjekklister, blir sendt til Boligmappa, på ditt område. 

Da har du alltid dokumentasjonen klar.

Se liste over samarbeidspartnere.

TA KONTAKT!

Trenger du hjelp, har spørsmål

eller ønsker et uforpliktende tilbud?

VÅRE ANSATTE

Vi har dyktige medarbeidere i Elverum, Hamar og Trysil som hver og en er opptatt av personlig service og  kompetanse.

Garantien er et samarbeid mellom:

VÅRE FAG OG TJENESTER

Garantien 

omfatter:

•    Membran / Tettesjikt inklusive gjennomføringer.
•    Sluk, avløp og rør i rørsystem
•    Varmekabler (20 år)
•    Downlights fra SG

* gjelder flislagte bad som er bygget fra grunn av YC Rør,

Svensgaard Installasjon og Mestermur

Garantien er et samarbeid mellom:

bottom of page